Aanmelden optocht

Online Aanmeldingsformulier.
Gaarne vernemen we van U, door invulling van onderstaande formulier of u dit jaar
wenst deel te nemen aan de jeugdcarnavalsoptocht.
De optocht zal gehouden worden op 23 februari Opstellen vanaf 13:00 uur en vertrek om 13:11 uur
vanaf Sportpark de Buitenboom.
De hoogte van de wagens mag niet meer bedragen dan 3,5 meter en de breedte
maximaal 2,5 meter. Ook dienen de wielen deugdelijk afgeschermd te worden.

U kunt tot 14 februari gebruikmaken van dit formulier.

Kies hieronder uit: Wagen Groep of Kleine groep en of er wel el of geen muziek op de wagen wordt meegevoerd en of er een tafel dient worden gereserveerd.